Overvågning

Støj

Bestemmelser for overvågning af støj er fastsat i forskriften for udendørs arrangementer der giver Horsens Kommune mulighed for at kræve beregninger af lydniveau og støjmålinger før og under afvikling af arrangementer. Da arrangementerne medfører meget høje støjniveauer ved de nærmeste naboer anbefales det, at der gennemføres støjmålinger i forbindelse med de store arrangementer, til verifikation af de beregninger der indgår i denne miljøvurdering. Resultaterne af beregningerne bør indgå ved fastsættelse af antal store koncerter med lydniveauer over 90 dB(A), der årligt gives dispensation til.

Trafik

Trafikafviklingen i forbindelse med et stort arrangement overvåges altid af Horsens Kommune og som opfølgning på hvert af de store arrangementer evaluerer Affald og Trafik, om trafikforanstaltningerne har fungeret efter hensigten. Foranstaltningerne justeres løbende for at få optimale forhold. Der vurderes ikke at være behov for yderligere overvågning.