Kommuneplan

Horsens Kommunes kommuneplan består af en strategi med visionen for kommunens fysiske udvikling, en hovedstruktur med redegørelse og mål, retningslinjer for arealudpegning samt rammer for lokalplanlægningen.

Strategien bygger på Horsens Byråds vision fra 2010, hvor det bl.a. indgår at Fængslet skal udvikles til en international kultur- og turistattraktion.

Lokalplanområdet er omfattet af to rammeområder i kommuneplanen HR.03.B.26 (boliger) og HR.03.E.8 (lettere erhverv m.m.).

Disse områder ønskes sammenlagt til et rammeområde, der udlægges til offentlige formål m.m. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.