Lokalplaner

Området er omfattet af 2 lokalplaner: Lokalplan nr. 236, der fastlægger anvendelsen af de store ubebyggede arealer omkring Fængslet til boligformål og lokalplan 5-2009, hvor fængselskompleksets anvendelse til oplevelsescenter er fastlagt. Med vedtagelse af lokalplan 2014-8 ophæves de to lokalplaner.