Kulturmiljø

Fængslet er ifølge Horsens Museum et kulturmiljø, der er sårbart over for ændringer i arkitektur og omgivelser. På www.horsensmuseum.dk findes følgende beskrivelse af anlægget:

"Horsens Tugthus blev opført uden for købstaden fra 1847 til 1853. Det er et monu-mentalt offentligt byggeri og var i samtiden et fremadskuende anlæg præget at nye tanker om behandling af indsatte. Det består af et sammenbygget fire-fløjet fængsels-anlæg med tilhørende portbygning, hjørnepavillioner, tidligere hospitalsbygning, gymnastikbygning, kedelhus samt den oprindelige del af den omgivende mur. Desuden to funktionærbygninger, et lysthus i parken foran fængslet og en mindre portbygning. Med tiden er der foretaget ændringer af bygningskompleksets indre. Udadtil er der foruden adskillige tilbygninger foretaget opmuringer af dør- og vindueshuller i det gamle afsnit. En lille del er indrettet til fængselsmuseum."