Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdets beliggenhed er vist på kortene nedenfor. Området har en størrelse på ca. 160.000 m2 og afgrænses af Fussingsvej mod syd, Viborgvej mod vest, Priorsløkkevej mod nord og mod øst af Hede Nielsens Vej og villakvarteret øst for Trappevejen.

Lokalplanområdet ligger som byens højeste punkt, hvilket giver Fængselsbygningerne en markant synlighed fra oplandet samtidig med, at der er en fin udsigt til by og landskab fra Fængslet.

Det karakteristiske fængselskompleks står stort set uændret siden fængselsfunktionen ophørte i 2006. Det tidligere Horsens statsfængsel er siden omdannet til kulturinstitutionen FÆNGSLET, der danner rammen om en lang række aktiviteteter og aktører, der på hver sin måde spiller sammen med den særlige bygningsmæssige sammenhæng de indgår i. Ikke mindst Fængselsmuseet, der med tiden forventes at få et årligt besøgstal på 100.000.

Der kan læses mere om de eksisterende forhold og den eksisterende anvendelse på www.faengslet.dk.

Lokalplanområdets beliggenhed i byen

Områdets afgrænsning