Støj fra øvrige arrangementer

 • Andre koncerter på pladsen mellem Viborgvej og ringmuren
  Lydniveauet fra en koncert afhænger af en lang række faktorer, herunder bl.a. musiktype og publikums størrelse. Men på baggrund af koncertprogrammet for 2014 og tidligere afviklede koncerter vurderes det, at de fleste koncerter vil være med færre tilhørere og lavere lydniveau.
 • Koncerter i fængselsgården
  I fængselsgården kan der afvikles koncerter med op til 12.000 tilhørere. Fængselsgården er omgivet af en ringmur, der fungerer som en støjskærm. Samtidig er afstanden fra fængselsgården til nærmeste bolig større, og det medvirker også til et lavere støjniveau ved nærmeste naboer. Samlet vurderes det, at støjbelastningen fra koncerter i fængselsgården ikke vil overstige 90 dB(A) ved nærmeste nabobeboelser.
 • Idrætsbaserede arrangementer
  Arrangementerne afvikles med udgangspunkt i fængselsgården og helt eller delvist på resten af Fængslets grønne områder. Der vil være støj fra DJ og deltagere. Som for koncerter vil ringmuren fungere som støjskærm og begrænse støjen. Det vurderes, at støjen ikke vil overstige 70 dB(A).
 • Messer
  Messer afvikles indendørs, og det vurderes, at støjniveauet fra disse arrangementer ikke vil afvige væsentligt fra støjen fra den daglige drift af Fængslet.
  Store festivaler f.eks. i form af Europæisk Middelalderfestival og Horsens State Prison Motorcycle Festival (HSPMF).
 • Disse arrangementer, der finder sted en gang årligt, afvikles både inden for og uden for ringmuren. Der vil være stor variation i støjniveauet fra disse arrangementer, hvor f.eks. HSPMF kan have lydniveauer svarende til ”andre koncerter”, mens Middelalderfestivalen, hvor der ikke anvendes elektrisk forstærket musik, vil have et væsentlig lavere støjniveau.