Støj

Lokalplanforslaget friholder arealerne omkring Fængslet til aktiviteter, som har været afholdt der de seneste år. F.eks. koncerter, festivaler og andre udendørs arrangementer. Dermed vil planforslaget muliggøre en videreførelse og udvikling af de nuværende aktiviteter.

De arrangementer, der har det højeste støjniveau ved nabobeboelser, er de store koncerter, der afholdes på arealet mellem ringmuren og Viborgvej. Der er derfor gennemført beregninger af den forventede støj fra store koncerter med op til 35.000 gæster. Beregningerne viser støjens udbredelse og niveauer. For de øvrige arrangementstyper vurderes støjen kvalitativt. Resultaterne sammenholdes med de gældende bestemmelser i Horsens Kommunes forskriftlinjer for udendørs arrangementer.