Beregningsforudsætninger

Beregningerne er udført i SoundPLAN 7.3 update 29-10-2014.

Scenens placering er vist på figuren nedenfor. Den viste placering svarer til det, der er brugt ved tidligere store koncerter.

Tidspunkt for koncerterne er eftermiddag og aften. I forbindelse med afvikling af en koncert vil der ud over selve koncerten også være støj fra opstilling og nedtagning af scene og øvrigt udstyr, publikum og lydprøver. I forbindelse med en Metallica koncert i 2012 blev følgende tidspunkter registreret:

  • Forfest i fængselsgården 15.00
  • Opvarmning 17.00
  • Metallica - start 20.45
  • Metallica – slut 22.45

Ved beregning af støjen fra koncerten er der taget udgangspunkt i de retningslinjer, der er fastsat i bilag 1 i forskriften for udendørs arrangementer, hvor støjgrænsen er gældende som en gennemsnitlig maksimalværdi målt over de to mest støjbelastede og sammenhængende timer. Ved afvikling af en koncert svarer det til det tidsrum, hvor koncertens hovednavn spiller.

Lydniveauet er fastsat på grundlag af erfaringstal fra andre store udendørs koncerter, herunder festivaler i Roskilde:

Roskilde Festivalen har siden 2007 haft følgende regler: I kontraktgrundlaget med alle bands er det aftalt, at det maksimalt gennemsnitlige lydniveau for Orange scene og Arena scene er 103 dB(A) og for de øvrige scener 102 dB(A) – målt over 15 minutter ved mikserpositionen.

Skanderborgfestivalen har i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse fået gennemført støjundersøgelser, hvor udgangspunktet er et lydniveau på 102 dB(A).

På den baggrund er der ved støjberegningen anvendt et lydniveau på 102 dB(A) ved mixerpulten, da det vurderes at være repræsentativt for de store rockkoncerter, der afholdes på Fængslet. I beregningen er mixerpultens position placeret 50 m fra scenen. Dette svarer erfaringsmæssigt til en typisk afstand mellem scene og mixerpult ved store koncerter.

Udstrålingskarakteristikken for højtalerne er givet i form af 2D polære plots i 10 graders spring for en Adamson Y18 højtaler. Højtalerne er modelleret som punktkilder i 5 meters højde og frekvensspektret for musikken er taget som ”indendørs diskoteks musik” fra SoundPLANs bibliotek.