Indhold og formål

Baggrunden for lokalplanen er et behov for at fastlægge nye anvendelsesbestemmelser for fængselsområdet. I den gældende lokalplan nr. 236 er arealerne omkring fængselsbygningerne udlagt til boligbyggeri med mulighed for ca. 400 boliger. I stedet for boligbebyggelse ønskes arealet i fremtiden friholdt til aktiviteter, som dem der har været afholdt de seneste år, f.eks. koncerter, festivaler og andre udendørs arrangementer.

Anvendelsen af fængselsbygningerne er i dag reguleret af lokalplan 5-2009, der blev udarbejdet for at sikre mulighed for at udvikle et oplevelsescenter i bygningskomplekset, herunder det fængselsmuseum, der udgør en central del af FÆNGSLET i dag.

Den anvendelse, der har været af det tidligere Horsens Statsfængsel de seneste år, ønskes videreført, men alligevel vil både lokalplan 236 og 5-2009 blive ophævet og erstattet af en samlet lokalplan for området.