Lokalplanens indhold

Vision for FÆNGSLET

FÆNGSLET er en moderne kulturinstitution, der medvirker til at brande Horsens som en kultur- og oplevelsesby. FÆNGSLET vil på sigt indeholde verdens bedste fængselsmuseum, rumme Nordeuropas mest unikke rammer for kulturoplevelser og erhvervsturismearrangementer, afholde koncerter med verdensnavne samt have en fuld udnyttelse af bygningerne, bl.a. til kommercielle lejere.

Nuværende og fremtidige aktiviteter og arrangementer

De nuværende aktiviteter og arrangementer i fængselsområdet og i fængselsbygningerne forventes fortsat og udviklet i fremtiden.

Fremtidens arrangementsprofil med koncerter, festivaler og andre events, forventes fordelt således:

Enkeltstående koncerter eller fleredags koncertsevents:

Årligt forventes op til 10 koncertdage i Fængselsgården (området indenfor ringmuren vest for hovedbygningen) og op til 5 koncertdage med store koncerter, der afvikles på det grønne område mellem Viborgvej og ringmuren.

Idrætsbaserede arrangementer, f.eks. i form af fodboldturneringer for børn og unge, Mountain Bike løb eller Ekstrem-motionsløb.

Der forventes op til 10 arrangementsdage pr. år, afviklet med udgangspunkt i Fængselsgården og herefter helt eller delvist på resten af FÆNGSLETs grønne områder.

Messer, f.eks. i form af Rotary Kunstmesse, Designceller, Plademesse og Krimimesse.

Der forventes op til 10 messedage pr. år. Messerne afvikles primært indendørs.

Store festivaler, eksempelvis Europæisk Middelalderfestival og Horsens State Prison Motorcykle Festival.

Denne type store festivaler afvikles på hele området, og der afvikles musik fra mindre scener placeret forskellige steder i området.

Der forventes op til 10 festivaldage pr. år.

Antal gæster

Fremtidigt forventes et antal på op til 250.000 årlige gæster til koncerter og festivaler, ca. 100.000 gæster til Fængselsmuseet og ca. 15.000 erhvervsgæster.

Det daglige antal gæster til museet forventes at blive ca. 1.000 og der forventes 70 - 100 fastansatte på Fængslet.

Lokalplanen regulerer ikke antallet og omfanget af arrangementer i detaljer, og antallet af arrangementer kan således afvige fra ovenstående, ligesom der kan blive afviklet andre arrangementstyper end de beskrevne.Koncert i fængselskirken (øverst) Middelalderfestival (i midten) Celleafsnit (nederst)

Fængslets bygningskompleks forventes anvendt som i dag og udviklet, så hele bygningsmassen (ca. 30.000 m2) med tiden vil være i brug til nye formål, herunder museumsdrift, turistinformation, butikker, konferencer og møder, koncerter, vandrehjem, diverse kontorerhverv, cafe/restauranter, hotel, undervisning samt salg af egne produkter.

Med udgangspunkt i ovenstående giver lokalplanen mulighed for at videreføre og udvikle den anvendelse af fængselsbygningerne og de omkringliggende arealer, der har været de senere år, til mange forskellige formål, herunder

Museum

Turistinformation

Hotel- og konferencefaciliteter

Vandrehjem

Mindre værksteder til kunstnere, designere m.fl.

Koncerter

Festivaler

Markedsplads

Udstillinger

Liberale erhverv

butikker

Restaurant og café

Muligheden for butikker er begrænset til mindre butikker, der servicerer de besøgende, og således er en underordnet aktivitet i forhold til FÆNGSLETs primære funktion som besøgscenter.

Lokalplanen skal desuden bidrage til, at den fortsatte omdannelse af FÆNGSLET sker med hensyntagen til naboer, og at fysiske ændringer sker med respekt for det bevaringsværdige bygningsanlæg og på en måde, så udenomsarealerne bevarer et ordentligt udseende.

Koncert i fængselsgården