Sektorplanlægning

Området forsynes med fjernvarme fra Horsens Varmeværk, med vand fra Horsens Vand A/S. Spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg.