Beregningsresultater

På figuren er de områder, hvor støjniveauet overstiger 70 dB(A), angivet med grønt. Det fremgår, at store områder særligt syd og vest for Fængslet og i afstande op til ca. 1,3 km fra Fængslet er belastet med støj over 70 dB(A).

For de nærmeste boliger på Viborgvej,der er angivet på figuren med BP1 – BP5, er der gennemført punktberegninger. Resultatet er vist i tabellen nedenfor.

Beregningspunkt

Støjniveau LAeq
dB(A)

BP1 – Viborgvej 21A

92,5

BP2 – Viborgvej 17

95,0

BP3 – Viborgvej 13

93,2

BP4 – Viborgvej 7

90,5

BP5 – Viborgvej 3A

88,9

Usikkerheden på beregningerne er vurderet til 3 dB(A).

Endvidere er der usikkerhed i forhold til det scenarie, beregningerne er gennemført for, da der også kan forekomme andre opstillinger af scene, mixerpult, lydniveau m.v., men det vurderes, at beregningen er repræsentativ for de mest støjende arrangementer, der afholdes ved Fængslet.