Detailhandel

Ifølge Kommuneplanens retningslinier for detailhandel kan der, udenfor afgrænsede detailhandelsområder og i tilknytning til en primær funktion som tankstation, togstation, stadion, fritliggende turistattraktioner og lignende, etableres butikker med et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 300 m2. Med udgangspunkt heri giver lokalplanen mulighed for detailhandel i begrænset omfang og som en sekundær aktivitet i forhold til Fængslets funktion som besøgscenter. Der er mulighed for mindre udvalgsvarebutikker (max. 300 m2) med et vareudbud der er naturlig i forhold til Fængslets øvrige aktiviteter. Det kan være varer indenfor eksempelvis kunst og design og salg af souvenirs m.v. i tilknytning til bl.a. museumsaktiveteter. Der er endvidere mulighed for salg af egne produkter i forbindelse med mindre produktionsaktiviteter i fængselsbygningerne.