VVM

Horsens Kommune har igangsat planlægningsarbejdet for Kvickly-grunden. Kommunen har truffet afgørelse om, at der er VVM-pligt for projektet. Der er derfor gennemført en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), der samtidig udgør en miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen for projektet.

VVM-redegørelsens samlet vurdering.

For et miljøemne vurderes det i et tilfælde, at påvirkningen af miljøet vil være væsentlige:

 • En væsentlig visuel påvirkning af landskabet og byen i driftsfase.

For 5 miljøemner vurderes det i 13 tilfælde, at påvirkningerne af miljøet vil være moderate:

 • En moderat påvirkning af boliger fra støj og vibrationer i anlægsfasen.
 • En moderat af boliger og udendørs opholdsarealer fra trafikstøj i anlægsfasen.
 • En moderat påvirkning af omgivelser fra støv i anlægsfasen.
 • En moderat påvirkning af boliger fra emissioner fra virksomheder udenfor projektområdet.
 • En moderat påvirkning af trafikafviklingen i forbindelse med midlertidig omlægning af trafikken i anlægsfasen.
 • En moderat påvirkning af fremkommeligheden da der i driftsfasen opstår mere kødannelser på de omkringliggende veje.
  En moderat påvirkning af landskabet fra høje kraner og nye høje bygninger.
 • En moderat påvirkning af rekreative forhold i forbindelse med at grønne områder inddrages i byudviklingsprojektet og lukkes for offentligheden i anlægs- og driftsfasen.
 • En moderat påvirkning af befolkningens sundhed i forbindelse med støj- og vibrationer i anlægsfasen.
  En moderat påvirkning af eksisterende boliger i form af skygge fra højde huse.

Se rapporten her og bilag.