Bilag A

Skyggediagrammer

Marts

Den 21. marts kl. 9.00

Den 21. marts kl. 12.00

Den 21. marts kl. 15.00

Den 21. marts kl. 18.00

Juni

Den 21. juni kl. 9.00

Den 21. juni kl. 12.00

Den 21. juni kl.15.00

Den 21. juni kl.18.00

September

Den 21. september kl. 9.00

Den 21. september kl. 12.00

Den 21. september kl. 15.00

Den 21. september kl. 18.00

December

Den 21. december kl. 9.00

Den 21. december kl. 12.00

Den 21. december kl. 15.00

Den 21. december kl. 18.00

Bilag B

Principudsnit af facade mod syd i delområde 2.

Principudsnit af facade mod nord i delområde 3.

Principudsnit af facade mod syd i delområde 1.

Der må opføres en indgangsportaler pr. butik. På indgangsportalen må der opsættes enkelte bogstaver indenfor den halve højde af indgangsportalen.

Principudsnit af facade mod Niels Gyldings Gade i delområde 2. Der kan opsættes enkelte bogstaver med en højde på 90 cm indenfor det anviste felt.

Principudsnit af facade i stueetage, som ikke anvendes som indgangsportal til butikker. Facaderne begrønnes og opføres i en variation i struktur, som f.eks. relief i teglsten som forskydes.

Facadeudsnit ved vareindlevering.

Principudsnit af facade mod taghave i delområde 1. Facaderne kan suppleres af træpartier eller lignende materiale for at skabe et imødekommende opholdsmiljø med varierende teksturer.

Bilag C

Principudsnit af taghave ovenpå butiksarealer. Taghaverne skaber mulighed for halvprivate lommer til ophold for beboerne.

Bilag D

Principudsnit "Parkering i byrum". Byrummet bearbejdes med belægningsskift, mønstre, belysning og beplantning.

 

Facaderække set fra syd (Bygholm å)