Overordnet planlægning

Der er i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdet en VVM-redegørelse.