Referencebilleder

Referencebilleder og bilag, som der henvises til i lokalplanens bestemmelser og redegørelse.

Billeder er til inspiration og må ikke bruges som salgsmateriale.

Referencebilleder

01 Afskærmning

Inspirationsbilleder af en let konstruktion, som danner en afskærning. Afskærmning er opsat i et bugtende system af trælameller, som tillader et diffust indblik og filtrering af sollys (Fabric).

Denne afskærmning kan begrønnes med slyngplanter.

02 Sønderbrogade

Inspirationsbillede på et gadeprofil med et grønt udtryk.

Billedet er en reference på en stemning, som kan indarbejdes i Sønderbrogade.

Regnvandsbede i et gaderum. Beplantningen bidrager til et grønt udtryk i gaden samt nedskalere gaderummet i mindre rumligheder.

03 Belysning

Effektbelysning i byen. På inspirationsbilledet ses, hvordan der kan arbejdes med projekteret belysning.

Lyssætningen danner mønster på belægningen. Mønstret kan skiftes ud ved særlige arrangementer og højtider.

Effektbelysning, up lights på trækronerne. Billedet viser farvede lyssætninger, som danner ramme om et moderne byrum.

Forskellige lyssætninger med lysmaster i stor skala og led belysning fræset ned i belægningen i den mindre skala.

Effektbelysning på en trærække. Belysningen skaber en særlig stemning.

04 Facader

Inspirationsbillede af facader med materiale- og farvevalg, detaljering mv., som fremtræder med et sammenhængende arkitektonisk formsprog (Arkitema).

Stueetagen er udformet, som en imødekommende facade med stor åbenhed/transparens.

Billede af en grøn facade som skaber levemulighed for flora og fauna.

Referencebillede af en facade, der ikke er udformet med åben/transparente glaspartier.

Facaden er udformet med et relief/mønster af teglsten, som danner en spændende struktur. Facadens struktur "flettes" sammen med begrønning. Bearbejdningen af facaden sikrer, at facaden ikke opleves, som en trist bagsiden i byen.

Facadebillede på et eksempel hvorledes facader på parkering i konstruktion kan udformes. Facaderne fremstår med en "lethed", som i høj grad begrønnes.

05 Taghaver

Reference på hvordan en taghaver med "vild og robust" beplantning, stisystem og parkbelysning kan udformes (SLA).

Reference til projektets taghaver. Taghaverne kan f.eks. danne organisk formede/irregulære plantebede, hvor der opstår muligheder for rumligheder til ophold (SLA).

06 Parkering i byrum

Inspirationsbillede af grafiske mønstre på belægning.

På billedet er der anvendt termoplast, som tegner mønster på belægning og der skabes nye spændende og rå byrum.

Grafiske mønstre, inventar og beplantning i en samlet helhed.

(Kristine Jensens Tegnestue)

Lysmaster som skaber karakter til et byrum i form af deres farve (gul signalfarve).

Ét træ med stor effekt og betydning for at byrum.

Det er vigtigt, at der plantes træer med optimale vækstforhold, således at træerne kan vokse sig store og højne kvaliteten for et område.

Sølvpoppel som trærække

Inspirationsbillede til facader på kundevognsbygning. Bygningerne står som lysende elementer (effektbelysning) i et byrum.

Inspiration til facader på kundevognsbygning

Referencebillede - (regn)bede på parkeringsarealer

 

04 Facader

Reference på facade med spændende variationer i materialer, farver og disponering (Arkitema).

Altanerne skaber mulighed for byliv efter butikkernes lukketid 24/7.

Illustrationsplan af lokalplanområdet