Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af tema lokalplan nr.150 Horsens by, som regulerer udformning af skilte og facader i midtbyen.

Lokalplan nr. 150 er fortsat gældende ved byrådets endelig vedtagelse af nærværende lokalplan 2016-27. Bestemmelserne i nærværende lokalplan er i overensstemmelse med lokalplan nr. 150, lokalplanerne supplerer hinanden.

Området er desuden omfattet af lokalplan nr. 68, 13-2010, 45 og delvist lokalplan 83, 10.1, 16.2, 16-2008.

Lokalplan nr. 68, 13-2010, 45 aflyses i sin helhed og lokalplan 83, 10.1, 16.2, 16-2008 aflyses delvist ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 2016-27, da den nærværende lokalplan ikke er i overensstemmelse med de eksisterende lokalplaner.