Kp-tillæg

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen lavet et kommuneplantillæg - Tillæg 22 til Kommuneplan 2017.  Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2017 og lokalplanen 344.

Kommuneplantillægget indeholder et udlæg af et nyt rammeområde 14RE22, hvor den maksimale bygningshøjde øges fra 21 meter til 35 meter. Det nye rammeområde udlægges i den syd-vestlige del af rammeområde 14RE12, der ændrer navn til 14RE21. Bortset fra forskellen i den maksimale bygningshøjde, får begge rammeområder de samme anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Du kan finde kommuneplantillægget her