Risikovirksomheder

Kommunalbestyrelsen har pligt til at inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen, før der i en kommune- eller lokalplan fastlægges bestemmelser for arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra en risikovirksomhed.

Der er ingen risikovirksomheder inden for 500 meter fra lokalplanområdet.