Detailhandel

Lokalplanen giver ikke mulighed for at etablere detailhandel/butikker i lokalplanområdet. Der er derfor ikke udarbejdet en redegørelse jf. Planlovens § 16, stk. 6,