Eksisterende lokalplaner

Ved lokalplans endelig vedtagelse, offentliggørelse og ikrafttræden, ophæves Lokalplan 2015-6, Lokalplan for Erhvervsområde Horsens Syd, for den del af området som lokalplan 344 omfatter.