Spildevandsoplande

Eksisterende udledningstilladelse

mod syd. - 4.8 ha. mål 1:3000