Fremtidige forhold

Kortbilag 3

 

Byggefelt

Byggefelt er markeret med gråt, og er området med tilladelse til at bygge i 35 meters højde.