Vandhåndteringsplan

Kortbilag 7

Der er udarbejdet Vandhåndteringsplan som anviser to veje til at forsinke vand til recipient. 

Der anlægges et rørbassin under parkeringspladsen, og der kan suppleres med en sænkning af parkeringspladsen, så den kan rumme vandet til det senere kan sendes videre til recipient. 

Dermed belaster lokalplanområdet ikke recipienterne, men holder på vandet og forsinker.

Link til Vandhåndteringsplan Krudthusvej Horsens (1)">____