Detailhandel

Etablering af en dagligvarebutik på indtil 1.200 m² på Krudthusvej forudsætter bl.a. udarbejdelse af et kommuneplantillæg for et centerområde i form af et område til en enkeltstående butik, som muliggør lokalplanlægning for dagligvarebutikken.
De nærmeste konkurrenter til en dagligvarebutik til et områdes lokale forsyning på Krudthusvej vil være Netto på Vestergade og Coop365 på Langmarksvej 105.

Det vurderes, at der i centerområdet på Hede Nielsens Vej ikke længere kan etableres en ny, større, levedygtig dagligvarebutik med en professionel dagligvareoperatør.
Dette skal bl.a. ses i lyset af, at to professionelle dagligvareoperatører har forladt eller ønsker at forlade centerområdet, der ligger uhensigtsmæssigt i forhold til trafikken ud af Horsens og at centerområdet er todelt på grund af terrænforhold. Desuden etableres den nye Rema 1000 på Krudthusvej, der etableres en dagligvarebutik i Nørrestrand og endnu en dagligvarebutik i Egebjerg.
Befolkningstallet i butikken på Krudthusvejs markedsområde ventes at vokse betragteligt frem mod 2026. Dette betyder, at forbruget vil stige frem mod 2026. Desuden ændres infrastrukturen i området afgørende.
Det vurderes, at dette er tilstrækkelig grund til, at Horsens Kommune kan planlægge for en dagligvarebutik til et områdes lokale forsyning på Krudthusvej.
Lukker Rema 1000 butikken på Hede Nielsens Vej og flytter til en beliggenhed på Krudthusvej, er det alene Netto på Vestergade, der ligger i et afgrænset område.

Konsekvensvurderingen, der er gennemført af ICP A/S i 2021, godtgør, at en flytning af Rema 1000 vil betyde en omsætningsforøgelse i 2026 på ca. 20 mio. kr. inkl. moms i 2020-priser. Ca. halvdelen af omsætningsstigningen vil blive taget fra dagligvarebutikkerne i Bydelscenter Sundvej. Omsætningen her vil falde fra en forventet omsætning i 2026 på 145 mio. kr. inkl. moms til ca. 135 mio. kr. inkl. moms i 2020-priser. I Horsens bymidte forventes det, at dagligvareomsætningen vil falde med ca. 5 mio. kr. inkl. moms – svarende til mindre end 1% af den samlede dagligvareomsætning. Netto på Vestergade vil skulle afgive 0-5 mio. kr., af den forventede omsætning i 2026. 

Samlet set vurderes det, at etableringen af dagligvarebutikken ikke vil medføre lukningstruede butikker.

Link til kommuneplantillægget.

Link til detailhandelsredegørelsen.