Lokalplanens indhold

Lokalplanen er en projektlokalplan som udelukkende har til formål at fastlægge rammerne for en ny dagligvarebutik med tilhørende tankanlæg.

Lokalplanen giver mulighed for en 1200 m² dagligvarebutik med tilhørende vare- og affaldshåndtering, p-pladser og cykelparkering.   

Der vil på butikkens p-plads også blive mulighed for et tankanlæg til biler, som over tid konverteres til el-lade standere til El og hybridbiler. Det vil være kundernes efterspørgsel af muligheden for at lade bilen, som afgør hvornår der skiftes til el-lade standere. Overgangen til El-lade standere vil ske løbende.

Der vil i bestemmelserne, særligt blive stillet krav til arkitekturen og beplantningen, for at butikken skal bidrage til en helhedsfornemmelse i området, og øge kvaliteten af det offentlige rum imellem forum, telefonfabrikken og den nye dagligvarebutik.

Derudover er det vigtigt at der til og fra butikken, er gode adgangsforhold for gående og cykelister, så områdets beboere kan komme til og fra butikken uden brug af bil.       

Billede/billeder.