Eksisterende lokalplaner

Lokalplanafgrænsningen er delvis dækket af Lokalplan 150-2013 som også vil være gældende efter lokalplanens vedtagelse.

Lokalplan 150-2013 har som formål at sikre smukke bebyggelser, og byrum i Horsens midtby og forskønne indfaldsvejene, så de udgør en smuk indkørsel til Horsens, sikre en udvikling med smukt nybyggeri og bevaring af eksisterende, bevaringsværdig byggeri, sikre aktive stueetager i den centrale del af midtbyen, sikre en smuk og tilpasset skiltning i lokalplanområdet.

Nabo arealet mod øst er omfattet af lokalplan 243, som er offentlig formål og som rummer hele bygningskomplekset omkring Forum.  

Kort over eksisterende lokalplan 150-2013 (Grå) og Lokalplan 243 (GUL).