Eksisterende forhold

Kortbilag 2

Kortbilag 2 - Eksisterende forhold.