Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 11. april 2023.


Forslaget er offentliggjort den 13. april 2023.


Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 15.08.2023


Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 18.08.2023