Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den nordøstligste del af Egebjerg, i forlængelse af villakvarterer på Majblomsten og Skovmærket, omkring Egebjergårdsvej. Området er fortsat under udbygning efter en gældende lokalplan fra 2015.

Egebjergårdsvej forlænges mod nord ind i det aktuelle lokalplanområde og udgør således adgangsvejen til området. Øst og nord for lokalplanområdet og i relativ kort afstand ligger Hansted skov - den østligste del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring denne.

Området er ca. 6 ha stort. Fra syd og øst og særligt mod nord og vest falder terrænet relativt kraftigt med ca. 10 meter over en afstand på ca. 200 meter. Arealerne er i dag landbrugsjord som hører til landbrugsejendommen nord for ejendommen på Skanderborgvej 196.

Området set fra nord mod det eksisterende boligområde. I forgrunden ligger landbrugsejendommen, hvis svineproduktion er ophørt i slutningen af 2022.