Trafik

Trafikplanlægning

Egebjerggårdsvej er en sekundær trafikvej og det skal i planlægningen sikres at den kan forlænges mod nord.

I helhedsplanen for Egebjerg fremgår det bl.a. at det er vigtigt at sikre cykelforbindelserne i byen og gøre det sikkert og attraktivt at færdes på cykel. Byen har en god placering i forhold til motorvej E45 hvilket gør den attraktiv for bosætning hvis man arbejder lidt længere væk. Men grundet byens nære placering til Horsens med en cykelafstand på 5 km og det forhold at byen har både skole, indkøb mv. er der et stort potentiale for at man kan færdes som cyklist både internt i byen men også i retning mod bl.a. Horsens.

Det skal sikres at byen indrettes med så gode stiforbindelser som muligt for at sikre at flest muligt kan cykle og dermed aflaste vejene i byen, både for at sikre fremkommeligheden men også for at fredeliggøre Egebjerg som by.