Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er ikke omfattet andre lokalplaner eller byplanvedtægter.

Mod syd er grænser lokalplanen op til lokalplanen op til lokalplan 2015-2 - Boliger, Egebjerggårdsvej, Egebjerg. 

Link til lokalplan 2015-2.

Kort over eksisterende lokalplan og andre lokalplaner i området.