Spildevandsplanen

Lokalplanområdet ligger udenfor for den planlagte spildevandsplan. Derfor skal der laves tillæg til spildevandsplanen.

Såfremt at området bliver udlagt til spildevandskloakeret område, så bliver befæstelsesgraderne vedtaget i henhold til tillæg 22 til spildevandsplanen.

I tilfælde af at befæstelsesgraden overstiges skal overskridelsen af regnvandsmængden forsinkes lokalt inden det ledes til Samn Forsynings kloaksystem.