Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 13. april til den 11. maj 2023.