Forsyning

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningen afgøres af varmeprojektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

I ny udstykningsområder på bar mark, skal byrådet vedtage et varmeprojektforslag, senest sammen med lokalplanen. For Horsens by, og Stensballe, Hatting, Lund, Egebjerg og Gedved, er der vedtaget et varmeprojektforslag. 

Vandforsyning

Området vandforsynes fra  SAMN Forsyning.