Eksisterende lokalplaner

Umiddelbart før Ringvej Syd´s  tilslutning til Ove Jensens Allé føres vejen gennem to eksisterende lokalplanområder (Lokalplan 85 og Lokalplan 4-2009) for henholdsvis Erhvervshavnen og Endelavevej. Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves de eksisterende lokalplaner, indefor de dele, der er omfattet af lokalplanen for Ringvej Syd.