Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 26. september 2017.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 3. oktober 2017.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 29. januar 2018

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 30. januar 2018