Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er ejet af Horsens Kommune.

Fra 2017 og frem til 2021 gennemføres et områdebyfornyelsesprojekt, og lokalplanområdet er er en central del af områdefornyelsen.