Detailhandel

Retningslinje 1.11 Detailhandel
Kommuneplantillæggets areal er beliggende indenfor bymidteafgræsningen og er i øvrigt i overensstemmelse med kommuneplanens mål og retningslinjer for detailhandel.