Eksisterende lokalplaner

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 112 for Søndergade, Torvet, Kippervig og Rådhusgade samt temalokalplan Skilte og facaderegulering lokalplan 150-2013, Horsens by.

Lokalplan nr. 112 aflyses med nærværende lokalplan.