Bebyggelsens udformning

Bebyggelsen set fra Niels Gyldings Gade mod vest

Bebyggelsen set fra Niels Gyldings Gade mod øst

Facade mod Fugholmsvej