Eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan 150-2013, der er en skilte- og facaderegulerende lokalplan for Horsens midtby og de vigtigste indfaldsveje.

For nærværende lokalplanen er det især lokalplan 150-2013's bestemmelser for skiltning, der har betydning.