Kommuneplanen

Lokalplanens område er del af kommuneplanens rammeområde HR.00.01.C.14., der udlægger området til centerformål.

Denne lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme for området.