Beliggenhed & eksisterende forhold

Området er centralt og markant placeret i byen: lige overfor Rådhuset og på strækningen mellem Søndergade og Bilka-området. Den afgrænses af Niels Gyldings Gade mod syd, J. Chr. Juliussens Vej mod vest, Fugholmsvej mod øst og private ejendomme mod nord. Det har en størrelse på ca. 6.500 m2.

Emilies Plads anvendes i dag til parkering. Pladsen hænger sammen med andre parkeringspladser, der er privatejede. På den kommunalt ejede del er der ialt 236 pladser.

Midt i området er der en 60/10 kV transformatorstation, der skal bevares, og som der skal være adgang til for arbejdskøretøjer.

Området er åbent ud mod Niels Gyldings Gade. Langs sydsiden af gaden er der en sluttet bebyggelse, og det vil være meget positivt for gadebilledet, når der også kommer bebyggelse langs nordsiden af gaden.