Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 24. marts 2015.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 26. marts 2015.

Høringsfristen ophører den 21. maj 2015.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 23. juni 2015.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 30. juni 2015