Detailhandel

Indenfor lokalplanområdet kan i henhold til detailhandelsplanen etableres 2400 m2 butiksareal til udvalgs- og dagligvarer med butikstørrelser på min. 400 m2 og max. 2000 m2, for dagligvarer dog kun max. 1200 m2.

Det vurderes ikke at have væsentlig betydning for eksisterende boliger, da disse ligger i nogen afstand fra det evt. kommende butiksareal. Hvis der etableres boliger i lokalplanområdet, vil der kunne tages højde for støjgener i boligernes udformning.

Det vil være positivt for bymiljøet, hvis der etableres butik mod J. Chr. Juliussens Vej, da det vil styrke forbindelsen mellem midtbyen og Bilka-området, ved at det bliver mere interessant at færdes på strækningen mellem bydelene som fodgænger.

Butiksarealet vil have parkering i direkte tilknytning nord for byggeriet med adgang fra J. Chr. Juliussens Vej.