Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Lokalplanområdet ligger indenfor den kystnære del del af byzonen, men vil ikke påvirke kystlandskabet, da det ikke er synligt fra vandet.