Illustrationsplan

KORTBILAG 3

Illustrationsplanen viser Model B, hvor lagerbygningen udfylder næsten hele byggefeltet. Ved Model A tænkes området disponeret på tilsvarende måde. Bebyggelse på grundareal i områdets nordvestlige del er ikke vist.

Den eksisterende rundkørsel midt for distributionscentret vil muligvis blive ombygget til et signalreguleret, kanaliseret kryds. Den vis nye tilslutning til Vestvejen vil muligvis blive anlagt som et signalreguleret, kanaliseret kryds.