Beliggenhed & eksisterende forhold

Erhvervsområde Horsens Syd ligger i den sydvestlige kant af Horsens By. Området er ca 2,5 km2 stort og varierer i terrænhøjde mellem kote ca. 50 i den nordøstlige del og ca. kote 40 i den sydvestlige del. Vestvejen passerer gennem området i en naturlig lavning og forbinder det med motorvej E45. Vejlevej udgør områdets afgrænsning mod øst. Der er eksisterende og planlagte boligområder tæt ved erhvervsområdet nordlige del, og mod syd ligger den lille landsby Oens. Derudover er der eksisterende fritliggende boliger øst og vest for området. Set fra det åbne landskab fremtræder lokalplanområdets større erhvervsbyggerier og enkelte skorstene tydeligt. Området fremtræder som et blandet erhvervsområde med enkelte arealer - særligt mod nordvest og sydvest - der endnu ikke er taget i brug til erhverv, som ikke er jordbrug. Mange af områdets byggerier og anlæg lever op til den nuværende lokalplans intentioner om smukt byggeri og karakterfuld beplantning. Langs enkelte af de interne veje er der karakterfuld træbeplantning, og mod syd og vest er lokalplanområdet afskærmet med et beplantningsbælte.

Lokalplanområdets placering i Horsens